เจ้าคณะภาค ๑๓ ท่านเจ้าคุณ พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด

เจ้าคณะภาค ๑๓ ท่านเจ้าคุณ พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ.วัดหนองบัว จ.ตราด